18Kas 2019

  Ülkemizde son yıllarda yaşanan likidite sıkıntısına bağlı olarak  ortaya çıkan çok yoğun konkordato uygulamalarının  yarattığı olumsuzluğu  ortadan kaldırmak amacıyla “Finansal Yeniden Yapılandırma Mevzuatı”  elden geçirilmiş ve uygulamaya  konulmuştur. Finansal Yeniden Yapılandırma konusunda esas olarak Bankacılık Kanunu’na eklenen Geçici 32 madde belirleyici olarak ortaya çıkmıştır.  (17/07/2019 tarih ve 7186 Sayılı  Kanun Madde: 19). Yasal Çerçeve: […]

20May 2021

A) Giriş: Bu yazının konusu, banka portföylerindeki sorunlu kredilerin pandemi sürecindeki etkilenmelerini de dikkate alarak, yakın zamanda yapılan mevzuat düzenlemelerinin sonuçlarının irdelenip öneri geliştirmek ve bu suretle, gerek kredi kullanan firmaların, gerekse kredi kullandıran bankaların maksimum yarar/en az zarar ile pandemi süreci ve sonrasını atlatmalarına yönelik  değerlendirme yapmaktır. B) Pandemi Süreci öncesi durum: Pandemi (Covid-19) […]

what a good online dating profile blackpeoplemeet search orlando