Hizmetlerimiz

hizmetlerimiz

Acr Danışmanlık seçici müşterilerine, kredi kullananlar ile kredi verenlerin ihtiyaçlarını bağdaştıracak deneyimlerle oluşmuş kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Piyasa oyuncuları ile de sağlam ilişikilere dayanan hizmet anlayışı sayesinde tüm tarafların yararlarını gözeten çözümler üretmektedir.

Acr Danışmanlık hizmetleri, Türk finansal ve reel sektör kuruluşlarının karşılaştığı sorunların çözülmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

 

Başlıcak Hizmetler ;

– Finansal ve reel sektör organizasyonlarına finansal danışmanlık, yönetim danışmanlığı ,

* Yeniden yapılandırma,

* Proje yönlendirme ve değerlendirme,

* Stratejik planlama ve uygulama,

* Proje seçeneklerinin belirlenmesi ve ilgili taraflarla görüşmelerin yapılması,

– Kredi ve borç yeniden yapılandırılması,

Acr Danışmanlık büyük ölçekli seçici müşterilerinin, özellikle, yurtiçi ve yurt dışı borçların yeniden yapılandırılması olanaklarını hayata geçirmektedir. Acr Danışmanlık olarak ilgili tüm tarafların yararlarını dengeleyen çözümler üretmekteyiz.

Uzun yıllara dayalı piyasa tecrübesine sahip olan Acr Yönetimi, kredi ve borç yeniden yapılandırma alanında başarı ile sonuçlanan çok önemli çalışmalarda bulunmuş ve bütün tarafların yararına önemli sonuçlar almıştır.

Kredi ve borç yeniden yapılandırma hizmetleri alanındaki çalışmaları başlıca şu unsurları içermektedir;

* Borçulunun faaliyet verileri ışığında mali yapının düzeltilmesini sağlayacak önerilerin hazırlanması,

* Alacaklı bankalar ve diğer mali kurumlarla görüşmelerin yapılması,

* Yeniden yapılandırma sözleşmesinin hazırlanması ve tarafların imzalarının sağlanması.

 

– Şirket satın alma ve satma,

* Satın Alma : Stratejik amaçlara uygun şirketin bulunması, doğru fiyatın tespiti, mali raporların hazırlanması, finans olanaklarının değerlendirilmesi, gerekli izinlerin alınması,

* Satma : Gerekli analiz ve değerlendirmelerin alıcıları sunulması; doğru alıcının saptanması; görüşmelerin sonuçlandırılması.

 

– Ortak Girişimler,

* Tasarlanan yatırımın ekonomik uygunluğunun araştırılması,

* Ortak girişime yapılacak katkının değerlendirme dağılımının tespiti,

* Ortak girişim yapısının optimize edilmesi için mali planlama yapılması,

* Ortak girişim anlaşmasının müzakeresi,

* “due diligence” yapılması.