Tag Archives: Sonuç Yerine

  Ülkemizde son yıllarda yaşanan likidite sıkıntısına bağlı olarak  ortaya çıkan çok yoğun konkordato uygulamalarının  yarattığı olumsuzluğu  ortadan kaldırmak amacıyla “Finansal Yeniden Yapılandırma Mevzuatı”  elden geçirilmiş ve uygulamaya  konulmuştur. Finansal Yeniden Yapılandırma konusunda esas olarak Bankacılık Kanunu’na eklenen Geçici 32 madde belirleyici olarak ortaya çıkmıştır.  (17/07/2019 tarih ve 7186 Sayılı  Kanun Madde: 19). Yasal Çerçeve: […]